Till en början består ”The shallows” av så mycket solbelysta tuttar och rumpa att jag börjar misströsta. Men Nancy (Blake Lively) visar sig vara något helt annat än gamla skräckfilmers tristaste kvinnoroll, vars främsta uppgift är att se bra ut, skrika och gå åt. Här får istället streama film swefilmer ett par män axla rollen.

Nancy har rest till Mexiko för att surfa i den hemliga paradisvik som hennes numera döda mor en gång fann.Tyvärr lurar en blodtörstig vithaj i det lockande, kristallklara vattnet.

Filmen kokar ner den typiska hajfilmen till ett möte på liv och död mellan människa och rovdjur. Fångad på en liten klippa ute i vattnet kämpar Nancy för sitt liv av alla krafter. En skadad fiskmås döper hon till Steven, efter actionskådisen Steven Seagal.

Han är inte den enda actionhjälte som åberopas: Nancy gör också ett La La Land Swesub slags kvinnlig Rambo när hon med hjälp av en berlock och två örhängen lappar ihop ett otäckt bitsår på sig själv. Hon är inte bara läkarstudent, hon är en jäkla hårding också.

Det blir en nagelbitande, förtätad tvekamp, med riktigt flott filmade scener både under och ovan vattnet. Solen steker, vattnet stiger, Nancys mod och uppfinningsrikedom prövas. Lively tar sig an den stora vita i det stora blå med en intensitet som kompenserar filmens halvkackiga manus. Vad symboliken sedan är med Passengers Swesub döden som gömmer sig i mammas paradis ska vi kanske inte spekulera i.

UserForm edit

FirstName Swefilmer
LastName Online
OrganisationName The Cafe Truck
OrganisationURL
Profession
Country Sweden
State Stockholm
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 19 Dec 2016, SwefilmerOnline
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding PANDA Wiki? Send feedback
Imprint (in German)
Privacy Policy (in German)